Bardzo dobrze oceniany test antygenowy Novel Coronavirus SARS-CoV-2

Testy producenta Avioq Bio-Tech, których jesteśmy wyłącznym importerem, zyskują bardzo dobre rekomendacje użytkowników.
Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) antigen detection kit (Colloidal Gold) - zestaw testów antygenowych do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2, oparty na metodzie złota koloidalnego, są co najmniej tak skuteczne, jak testy znanych światowych producentów.
Oferowane przez Spółkę Meditech X-Rat Testy antygenowe kasetkowe wykrywające zakażenia SARS CoV-2 spełniają wytyczne WHO oraz wymogi Zarządzenia nr 187/2020 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25.11.2020 w sprawie zasad sprawozdania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Testy zawierają:

  • 40 Buforów 0,35ml,
  • 40 probówek ekstrakcyjnych,
  • 40 zakrętek do probówek ekstrakcyjnych,
  • 40 sterylnych wymazówek do nosogardzieli,
  • Instrukcję używania.

Testy producenta Avioq Bio-Tech nie zawierają wymazówek kontrolnych dodatniej i ujemnej.
Zgodnie z zarządzeniem Nr. 174/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 05.11.2020 zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunkow rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem í zwalczaniem COVID - 19 (z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiami stawianymi przez WHO nie wymaga się kontroli dodatniej i ujemnej dia testów antygenowych wykrywających SARS - CoV - 2.
Nieodpowiednia ilość może z dużym prawdopodobieństwem przełożyć się na fałszywy wynik testu.
Producenci oferujący w zestawach wymazówek kontrolnych podkreślają, że może dojść do nieprawidłowego dozowania na skutek zapowietrzenia pojemnika z pobranym materiałem zanurzonym w  koloidzie.
Uczula się personel na  wielką wagę precyzyjnego  dozowania.
Tego ryzyka pozbawione są oferowane przez nas testy. Każdy posiada własny bufor precyzyjnie odmierzony  i hermetycznie zamknięty. Wymazówki kontrolne stają się wówczas zbędne.
Dodatkowa kontrola dodatnia i ujemna nie stanowi również wymogu w zakresie możliwości refundacji z NFZ, bowiem zgodnie z wytycznymi i wymaganiami MZ testy podlegającej refundacji muszą spełniać następujące wymagania WHO: muszą posiadać czułość min. 90%, swoistość min 97% w porównaniu do metody genetycznej.
Wszystkie  testy spełniające rekomendacje WHO są zgodne z linią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Niebezpieczeństwo  pomyłki personelu przy pobieraniu precyzyjnie określonej dozy koloidu z jednej butelki dla wszystkich testów.

W załączeniu referencje wystawione przez naszych klientów:
- Referencje od SP ZOZ w Głubczycach (KLiknij, by przeczytać),
Referencje od SP ZOZ w Szczytnie (Kliknij, by przeczytać).

Kontakt

Meditech X-Ray Sp. z o.o.

ul. Wirowska 6

62-052 Komorniki

www.meditech.pl

NIP: 777-32-89-638

REGON: 367790911

tel. +48 61 667 51 85

fax. +48 61 278 68 77

tel. kom. +48 698 648 622

e-mail: sekretariat@meditech.pl

Formularz kontaktowy

Lokalizacja biura na mapie Google

© 2016 Meditech X-Ray Sp. z o.o. - Created by inforpol.net